Nieuws | May 6, 2019 | 0 Comments

Terug naar Westerbork

Als je elke dag in vrijheid leeft lijkt het de normaalste zaak van de wereld. Als je de oorlog niet meegemaakt hebt, lijkt dat een ver van je bed ‘verhaal’. Hoe anders is dat voor degenen die het wel van dichtbij of indirect hebben meegemaakt. Het verdriet, het drama, de pijn en emoties die daarbij horen is niet te omschrijven. En toch is het belangrijk om dat wél te (blijven) doen. Het verhaal blijven vertellen dus. Het verslag van een bijzonder en intens gesprek dat wij hadden met deze stichting die extreem bijzonder én vooral belangrijk werk verricht. SportvoedingWebshop.com draagt de sport een warm hart toe. We zijn partner van vele events. Maar vooral van deze samenwerking zeggen wij: het verhaal dat ook wat ons betreft, gehoord móet worden. Het is tevens een oproep om aan dit waardevollen en misschien wel life changer ervaring aan deel te nemen.

“Jongeren bereiken via onderwijs en sport, zodat zij de boodschap van vrede en vrijheid door kunnen geven aan toekomstige generaties”

TERUG NAAR WESTERBORK

Daarom zal de Stichting Terug naar Westerbork in 2020 een internationale bijdrage leveren aan de aandacht voor 75 jaar vrede en vrijheid in Nederland en Duitsland. Meer jongeren bereiken via onderwijs en sport, zodat zij de boodschap van vrede en vrijheid door kunnen geven aan toekomstige generaties. Dit doen we o.a. door het organiseren van:

Terug naar Westerbork

FIETSTOCHT AUSWITSCH – WESTERBORK

FIETSTOCHT BERGEN – BELSEN – WESTERBORK

Schermafbeelding 2019-05-06 om 14.51.59

75 JAAR VREDE IN 2020

In 2020 leven we in West-Europa 75 jaar in vrede en vrijheid. Het is belangrijk om te weten en niet te vergeten wat daaraan vooraf is gegaan. En welke offers en inspanningen dit heeft gekost. Met het project Terug naar Westerbork willen we nieuwe generaties bereiken. Onze generatie kon via ouders of grootouders die de Tweede Wereldoorlog nog hebben meegemaakt kennis nemen van dit onderdeel van onze geschiedenis. De komende generaties kunnen dat niet meer.

Terug naar Westerbork wil in 2020 een bijdrage leveren aan de aandacht voor 75 jaar vrede en vrijheid in Nederland en Duitsland. Ons doel: ook de jongere generaties laten beseffen dat vrede en vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Je moet je er constant voor inzetten. Net als bij het fietsen; het is niet vanzelfsprekend dat je verder gaat, je moet blijven trappen. En we willen de lessen uit de Tweede Wereldoorlog, en dan vooral over vrede, vrijheid en samenwerking, doorgeven aan nieuwe generaties.

Deel dit artikel

Facebook Tweet dit!